תקנון האתר

1. מבוא:

1.1 ברוכים הבאים לחנות וויסקי יין בירה... WWB לשייוק ומכירה משקאות אלכוהולים.

 

2. תקנון האתר

2.1 אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן גם לנשים. כל אדם הנכנס לאתר מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו והוא ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2.2 המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ותתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה אחראית בגינם.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

2.3 לכן אם אינך מסכים לתנאים של תקנון זה, הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר.

 

3. קניה באתר:

3.1 הזמנה של מוצר תעשה באמצעות כרטיס אשראי (בבעלותך וברשותך בלבד). וכן כשברשותך דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

3.2 רק לאחר קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה, תאושר הרכישה באתר ובאופן מידי.

3.3 שימוש בפרטים כוזבים, לרבות פרטים אישיים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי שאינו בבעלות או ברשותך הינם עבירה פלילית,

והחברה תנקוט בהליכים משפטיים כנגד כל העובר עבירה פלילית זו, מבלי לתת כל התראה נוספת,

לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.ט.ל.ח.

 

4. תשלום, משלוחים ואחריות:

4.1 החיוב בכרטיס אשראי, במידה ואושר ע"י חברת האשראי, הינו מידי. עסקת הרכישה תבוצע מיד עם קבלת האישור מחברת האשראי.

4.2 הסכומים הנקובים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 בתום הרכישה תונפק חשבונית/אסמכתא על רכישה, אשר תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או להדפסה.

ל תקנות משלוחים מורחב ומפורט לחץ כאן

 

5.חנות WWB:

5.1 חנות וירטואלית המייבאת את מוצריה, ממדינות אירופה או מישראל. וכל המוצרים שלנו עברו בדיקה של משרד התמ"ת הכלכלה והבריאות. 

החנות מתחייבת לספק את המוצר הנרכש ליעד שפרטיו המלאים נמסרו בעת הרכישה, עד 3 ימי עסקים .

5.2 יובהר, כי לא תתבצע אספקה מחוץ לשטחי ישראל. עליך לבחור אחת מהדרכים האפשריות למשלוח שלהלן: משלוח באמצעות שליח לכל חלקי הארץ

5.5 יובהר, כי WWB הוא עסק הפועל עבור לקוחותיו ביבוא מוצרים זולים מחו"ל, כמו כן ברכישתם בארץ ממייבאים, אנו לא מייצרים את המוצר אלה קונים אותו עבורכם.

5.6 יובהר, כי איחורים באספקת המוצר אשר אינם בשליטתה של החברה, בפרט עקב כוח עליון ו/או עקב בעיות ביטחוניות לא יהוו סיבה לביטול עסקת הרכישה ו/או לפיצוי כלשהו ו/או לנזק לרוכש.החזר כספי מלא/זיכוי/החלפה במוצר אחר ממלאי החנות/האתר בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה בצירוף חשבונית מקור ובלבד שהמוצר נותר חדש,

ללא שימוש ובאריזתו המקורית, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.6.

 

6.תנאים כלליים:

6.1 השימוש בחנות בכללותו, לרבות בכל מידע המופיע בו והנשלח באמצעותו, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בין המשתמש לבין החברה,למעט עסקת הרכישה המפורטת בתקנון זה.

6.2 אתר זה, וכל המידע הכלול בו, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן לעשות בו כל שימוש ללא אישור בכתב ומראש של החברה.כל פעולה בלתי חוקית של הרוכש ו/או כל גורם אחר באתר זה הינה באחריותו האישית והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.

6.3 לחברה שיקול דעת בלעדי וזכות מלאה להפסיק את פעילות האתר ו/או לבטל רכישה מכל סיבה שהיא.

6.4 לחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, לרבות בשימושים הניתנים בו ובתקנון זה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדה.

6.5 האתר הינו אתר מאובטח והחברה תנקוט באמצעי הזהירות המקובלים לשמירת הפרטים האישיים וכרטיסי האשראי של הרוכש,

ככל האפשר.

6.6 כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בלבד.

 

7. מדיניות ביטולים:

7.1 ניתן לבטל קניית מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל תמורת קבלת מוצר אחר, קבלת החזר כספי תוך 48 שעות מקבלת המוצר.

7.2 ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני: whiskywineandbeer.wwb@gmail.co.il

7.3 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

7.4 המוצר יוחזר לחברה המציעה באריזתו המקורית ועל כל חלקיו, לרבות מתנות.

7.5 WWB שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, לפני או לאחר סגירתה, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת WWB שלנו את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה, במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר או בכל מקרה שלדעת WWB נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ואם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, התברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו.

7.6 במקרים אלו להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן או לחלופין להשיב לך את כספך.

 

8. מדיניות החזרות

8.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר

8.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

 

 

 

לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדנו:

טלפון ישיר:972503941657+ (כולל ווטצאפ)

מייל: whiskywineandbeer.wwb@gmail.co.il

או באמצעות "צור קשר" באתר.

 

 

WWB ("וויסקי יין ובירה - שיווק ומכירות אלכוהול באינטרנט") | פתח תקוה 

 
 
  • Facebook
  • Instagram
logo wh.png